lördag 10 september 2016

Heijas första hardrev

Björn, Nina och Heija efter väl förrättat förmiddag i harskogen. En något otränad Heija hade då sprungit 1,5 mil i en fart av nära 7 km/timmen.

Det blev mycket lyckat, när Nina Nordquist, på inrådan av undertecknad, lät sin på hare helt oerfarna Hejdetassens Heija, få träna med Björn Norlins Storjordens Nisse. Detta på Björns marker på Ringkallens västsida med mycket gott om hare.

Heija och Nisse lekte några minuter, sedan följdes de åt in i skogen och Nisse fick omgående slag. Efter några minuter hängde Heija på och så kom hennes helt första väckskall i harskogen och några minuter senare kom hennes första harupptag med "vass" tikton nån minut innan Nisses bas drog igång. Det syntes på långt håll att matte Nina både frös och rös när hon fick uppleva sin hunds första harskall.

Vad gjorde det då att drevet slutade ganska snart upp på vägen på Ringkallen. Heija hängde dock i länge självständigt på tappten och gick senare på ett nytt slag med skall.

... och undertecknad blev återigen förstärkt i att det inte är helt fel att låta en unghund några gånger får väcka sitt intresse genom att få följa med en redan rutinerad.

/Dick

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar