tisdag 10 oktober 2017

Råkampen 2017

OBS! ÄNDRING ANGÅENDE ANMÄLAN.

På grund av en felaktig tolkning av våra drevprovsregler har vi i anmälan skrivit att vi kommer att lotta om det anmäls fler hundar än vi kan ta emot utifrån provområden (rutor) och domare.
Detta lottningsförfarande gäller enbart vid Internationella drevprov (Cacit). Se Drevprovsreglerna 4.3.3.

Av 4.3.2 Öppenklassprov (Ökl) framgår att ”Anmälan ska ske enligt varje LAs egna anvisningar”. Råkampen är just ett sådant Öppenklassprov.

För närvarande är fyra hundar föranmälda till Råkampen den 14 november. Vi har tillgång till sju rutor och för närvarande endast sex domare. Vi jobbar för att få fram en sjunde.

Utifrån detta har vi i tävlingskommittén bestämt att vi inte lottar, utan tar emot hundar upp till sex eller sju efter principen först till kvarn.

För tävlingskommittén
Dick Wedin
Sammankallande.

RÅKAMPEN 2017

Plats: Alnön
Tidpunkt: Tisdagen den 14 november
Samling: Alnö Hembygdsgård klockan 07.00
Provdag: Släpp 08.00 till 14.00
Startavgift: 650 kronor/hund. I startavgiften ingår 300 kr till markägare på Alnön samt förtäring efter provet.

Anmälan: Sista anmälningsdag 7/11 klockan 19.00.
På grund av domartillgång och rutor begränsas antalet startande hundar till max 7. Vid fler än 7 anmälda kommer lottning att ske om platserna.
Anmälan till Sven Magnusson på mejl: sven.magnusson@outlook.com

Kommissarie: Sture Österlund med Håkan Arlestig som biträdande.

Fullmäktige: Stig Kihlberg

Protokollansvarig: Curt Edström

Domaransvarig: Dick Wedin och Curt Edström

Upplysningar:
Sture Österlund 070-609 02 79
Håkan Arlestig 070-667 01 84
Sven Magnusson 070-333 36 79

För NnBIKs JpK 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar