torsdag 14 juli 2016

Snart har vi rabies i Sverige


Enligt en färsk rapport från Jordbruksverket har vi snart rabies i Sverige eftersom hundsmugglingen från framför allt Rumänien och Östeuropa ökar. Rabies orsakas av virus och är inte ovanlig hos olika djur, men kan alltså även smitta människor. För människan finns dock inget botemedel och rabies är för oss en dödlig sjukdom. Det är dessutom lätt att smittas, det räcker med att ett djur biter, eller endast slickar på en människa för att smittan ska föras över. 

Enligt rapporten lyckas Tullverket bara fånga in mellan 10 och 20 procent av alla hundar som smugglas in i landet. Det är ofta just nu populära raser som mops och chihuahua som smugglas in och de hundar som upptäcks, avlivas oftast direkt med tanke på de olika smittor de kan föra med sig. Att sätta dem i karantän är inte att tänka på då det kostar ca 70 000 - 80 000 kr för en enda hund!

För att försöka förhindra att rabies etableras i Sverige ska nu Jordbruksverket, Folkhälsoinstitutet och smittskyddsläkare ta fram åtgärder. Genom information ska man försöka få vanliga människor att förstå riskerna med att köpa en hund på lösa grunder och visa på alla de fördelar som finns med att köpa en hund som är registrerad hos SKK och dessutom veterinärbesiktad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar