tisdag 25 oktober 2016

Information till startande vid RM 12-13 november i Östanskär

Då det vid upprepade tillfällen den senaste tiden har observerats två vargar i anslutning till våra tänkta provytor samt att Länsstyrelsen har gått ut med en rekommendation om att löshundsjakt bör undvikas inom ett angivet område, kommer vi att byta ut 5-6 provytor. Detta får till följd att vi måste förflytta oss några mil längre från förläggningen. Vi känner oss övertygade om att berörda hundägare inte har några invändningar mot detta. 

För närmare information ring Sven Magnusson tel: 070-333 36 79

Tävlingsledningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar