torsdag 18 februari 2016

Vi har ett gemensamt ansvar för jakten


SKK:s nya policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt antogs i september 2015 och ersätter den tidigare versionen från 2009.

Man skriver att specialklubbarnas jaktprov är viktiga verktyg i aveln och syftar till att utvärdera tidigare avelsarbete och att identifiera lämpliga avelshundar. Jaktproven är också till stor hjälp för att ta fram ändamålsenliga och lämpliga jakthundar. Ur jaktetisk synpunkt ska hundens förmåga till samarbete och lydnad särskilt beaktas och hunden ska vara mentalt stabil. För att bidra till utvecklingen av respektive jaktras, bör alla jakthundsägare i alla fall någon gång starta sin hund på jaktprov. 

Som hundägare har man stort ansvar för såväl sin hund som för viltet:

"Jakthunden ska vara i god kondition och ges god omvårdnad, grunddressyr samt jaktträning. Den ska kunna föras på ett ändamålsenligt sätt så att risken för skador på såväl hunden som viltet minimeras. Särskild vikt ska läggas vid att hunden ska kunna kallas in. En välutbildad och kontrollerbar jakthund är en stor tillgång i jakten".

Källa: skk.se

LÄS MER:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar