måndag 21 mars 2016

Årsmötet - Del 1


Så var årsmötet avklarat och liksom ifjol var det ovanligt många medlemmar närvarande. Vi höll även i år till på Alnö hembygdsgård och efter en kort inledning av vår ordförande Lotta började vi mötet med att äta smörgåstårta. Den var riktigt smarrig och några av medlemmarna tog om både en och flera gånger :-).

Håkan och Stig

Efter smörgåstårtan serverades kaffe och chokladkakor med påskmotiv. Det var trevlig att kunna sitta och prata en stund innan mötet, då det ibland är långt mellan gångerna man träffar en del av medlemmarna. 

Curt, Dick och Nina

Efter att alla ätit färdigt började mötet och Curt valdes till mötesordförande och Dick utsågs till protokollförare. Dagordningen fastställdes och därefter betades punkt efter punkt av.

Sven och Ingela

Lotta omvaldes till ordförande och Mats omvaldes till kassör. Sven och Bitte nyvaldes till ordinarie ledamöter och Torleif valdes in som ledamot efter att en av de ordinarie ledamöterna bett att få avgå. Som ersättare nyvaldes Stig och Nina. Curt och Erik omvaldes till ordinarie revisorer och Dan som ersättare.

Till valberedning valdes Dick (sammankallande), Curt och Björn. Lotta och Dick utsågs till delegater vid årets Beaglefullmäktige.

Stig och Björn

Vi beslöt bland annat att Råkampen skulle anordnas även i år och styrelsen fick i uppdrag att se över en förändring av Harkampen, som föreslagits av dreverklubben.

Efter att den "tyngre" delen av årsmötet var avklarad lämnade Curt över ordet till Lotta. Innan vi började med prisutdelningen bestämde vi oss för att ta en kort paus, ta en nypa luft och fylla på kaffekopparna.


Efter pausen fortsatte vi med prisutdelning och avtackning av en av klubbens verkliga "trotjänare". Fortsättning följer i nästa inlägg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar