tisdag 3 maj 2016

Kraftig ökning av varg och lo i Gävleborgs län


Efter vinterns rovdjursinventering kan Länsstyrelsen konstatera att lodjursstammen i Gävleborgs län har ökat med 50 % på ett år! De 22 familjegrupper som nu finns i länet motsvarar ungefär 120 lodjur. Det innebär att ett 20-tal lodjur skulle ha skjutits under vintern för att lodjurstammen ska ligga på beslutad nivå, men man tillät ingen jakt på lodjur i Gävleborgs län under den gångna vintern.

När det gäller varg i länet kan man se samma ökning. Varginventeringen visade att länet nu berörs av 15 vargrevir, varav några familjegrupper delas med andra län. För ett år sedan var den siffran 10! Ytterligare 25 vargar borde ha skjutits under vintern för att vargstammen ska hållas på beslutad nivå.

Detta får självklart konsekvenser för vår klubb i och med att vargreviren blir allt fler i Hälsingland. Det nordligaste reviret är det stora Prästskogsreviret nordväst om Ljusdal som sträcker sig upp till Ånge/Haverö. Söder om Bollnäs och Edsbyn breder flera revir ut sig - Lingbo, Sjösveden, Blyberget och det stora Voxnareviret.

På sikt kommer det att bli allt svårare för klubbens medlemmar som bor i det här området att jaga in sina unghundar, starta på drevprov och så vidare. Därför är det viktigt att vi inför höstens jaktsäsong är förberedda på hur vi på olika sätt kan stötta våra medlemmar som nu drabbas hårt av växande rovdjursstammar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar